VSKY Ry:n jäsenyys

Varsinais-Suomen kätilöyhdistykseen voivat liittyä kätilöt ja kätilöksi opiskelevat liittymällä Suomen kätilöliittoon.
Kaikki Varsinais-Suomen kätilöyhdistyksen jäsenet ovat Suomen Kätilöliiton jäseniä. Yhdistyksellä on vapaaehtoinen jäsenmaksu 10 €, jolla kannatat paikallisen yhdistyksen toimintaa. Maksamalla jäsenmaksun eräpäivään mennessä voit osallistua alennettuun hintaan yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin, tempauksiin ja tapahtumiin sekä hakea stipendiä. Opiskelijajäsenyys on ilmainen.
Jos haluat vaihtaa paikallista kätilöyhdistystäsi (kuulut jo kätilöliittoon), ilmoita asiasta sähköpostilla Kätilöliiton toimistoon: toimisto@suomenkatiloliitto.fi

Tervetuloa mukaan toimintaan! Olemme yksi Suomen aktiivisimmista kätilöyhdistyksistä!


Stipendin hakeminen

VSKY ry:n säännöt stipendien myöntämiselle 1.1.2014 alkaen
Stipendi on tarkoitettu ensisijaisesti kätilöliiton tai muihin kätilötyöhön liittyviin koulutuksiin. Hallituksen harkinnan mukaan stipendi voidaan myöntää myös muihin koulutuksiin. Yhdistys ei myönnä taloudellista avustusta julkaisu- tai tutkimustoimintaan. Stipendi on tarkoitettu kotimaan koulutusten kohdalla ainoastaan osallistumismaksun kattamiseen osittain tai kokonaan – muita kuluja ei korvata (mm. matka- tai majoittumiskulut). Ulkomaan koulutuksissa voidaan harkita myös muissa kuluissa avustamista. Stipendi voidaan myöntää ainoastaan sellaiselle hakijalle, joka on maksanut sekä liiton että yhdistyksen jäsenmaksun vähintään kuluvana ja edellisenä vuonna ja joka ei saa avustusta muilta tahoilta (esim. työnantaja). Ulkomaan koulutuksissa muilta tahoilta saatava avustus ei ole este stipendin myöntämiselle. Stipendi voidaan myöntää vain etukäteen haettuna, hakemus tulee toimittaa vähintään 2kk ennen koulutusta yhdistyksen sähköpostiin. Sama jäsen voi hakea stipendiä korkeintaan 2 vuoden välein. Hallitus arvioi kaikki saapuneet hakemukset yksilöllisesti. Mikäli samaan koulutukseen tulee useampia hakemuksia, mitä stipendejä voidaan myöntää, voi hallitus tarvittaessa arpoa saajan/saajat. Stipendi on tarkoitettu ensisijaisesti yksittäisille hakijoille, ei ryhmille. Stipendin saaja maksaa osallistumismaksun tms. ensin itse, minkä jälkeen yhdistys maksaa myönnetyn avustuksen kuittia vastaan.